english version (GDPR and privacy policy)

Szanowni Państwo,

W związku z łączącą nas współpracą handlową, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cyganek Spółka Jawna, z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Bielska 19 a [dalej także Firma „CYGANEK” lub Firma] w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jestem administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że jako administrator odpowiadam za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym pragnę poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności Firmy „CYGANEK”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania działań Firmy do nowych wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej także RODO].

Informuję, że Firma “CYGANEK” przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a dane te zostały uzyskane podczas nawiązania współpracy z Państwa firmą. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym także do celów sprzedażowych i dla celów podatkowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z „CYGANEK” w celu niezbędnym dla realizacji Państwa zamówień, m. in. krajowym i zagranicznym przewoźnikom i dostawcom [dalej także Podmioty współpracujące]. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Piotr Cyganek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cyganek Spółka Jawna, z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Bielska 19 a, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy,

 • dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym w celu sprzedażowym i dla celów podatkowych w formie elektronicznej i papierowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy,

 • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz Podmiotom współpracującym.

 • udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przysługujących Państwu prawach:

 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania i usunięcia,

 • przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • przysługuje również Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do uzyskania nieodpłatnej kopii danych a także do zażądania przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym,

 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Polityka prywatności:

1. Serwis cyganek.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Cyganek